Första kraften: INÅTVÄNDHET

Skapa en sund distans till påtryckningar och stress utifrån. Skapa ett utrymme där du är fri från bombardemanget av åsikter, ord, ”deadlines”, bekymmer och rädslor.
I en prålig, ljudlig och ytlig värld är det svårt att uppskatta kraften inåtvändhet. Trots att inåtvändhet är den bästa metoden för att friska upp oss själva, glömmer vi ibland att använda konsten att bli stilla, d.v.s. att under en kort stund uppleva lugnet inom oss. Men när vi experimenterar med det, märker vi hur snabbt vår inre kraft laddas upp och hur stärkta vi blir.

VAD ÄR INÅTVÄNDHET?

Inåtvändhet handlar om att några gånger om dagen bli inåtvänd för att möta sig själv. Det handlar inte om att ta avstånd från världen och dess utmaningar eller att isolera sig. Det handlar inte om rädsla eller flykt, istället handlar det om tillit och en känsla av att hitta sin inre kompass. Vi får tillfälle att reflektera och förstå mönster vi har som skapar problem och kräver förändring. Inåtvändhet väcker insikten om att vi verkligen vill börja förändra oss själva.

MITT MÅL

Målet är att ha en positiv och meningsfull attityd till livet. Då blir det lättare att vara motiverad i vår tilltrasslade värld. Då kan jag känna mig trygg även när omskakande händelser dyker upp utan förvarning.

ATT SE SIG SJÄLV INIFRÅN

Genom inre tystnad möter vi våra rötter – själva själen – och upptäcker de ursprungliga energierna frid, kärlek och lycka. Vi upptäcker dem inte bara på det intellektuella planet, utan kan faktiskt ”känna” dem som en personlig verklighet som fyller oss med stor kraft.
I denna lugna avskildhet får vi distans till det extroverta, högljudda och stressiga dagliga livet. Vi kan vila i en punkt som är alldeles stilla. I den stillheten finns en befrielse från bördan av onödiga tankar, ord och handlingar. Denna inre stillhet laddar upp vårt batteri och fyller på förrådet av andlig energi. Det är bara genom att vända oss inåt som vi kan få kontakt med det ursprungliga och eviga inom oss.
Sann inåtvändhet gör oss neutrala och vi överger idéer som inte är till någon nytta. Vi lämnar felaktiga slutsatser om oss själva och andra. Att vara i detta neutrala tillstånd en stund hjälper oss att hitta svaren på våra frågor. Vi kan känna oss lugna och fria från att vara känslosamma i förhållande till oss själva och omvärlden. Sinnet blir klart och vi befrias från alla små och onödiga detaljer som tidigare blockerade en större bild av verkligheten.

MEDITATION

Jag sitter stilla och vänder mig inåt.
Snabbt blir jag så stilla att jag kan nå mitt allra innersta.
Det är som att nå botten av ett inre djupt hav.
Här kan inga känslovågor utifrån påverka eller nå mig.
Inga känslornas tsunamin kan fälla mig här.
Jag känner mig hel.
Här kan jag fatta beslut om att förbli inåtvänd.
Stabil i min inre frid kan jag här utforska vilka förändringar som måste göras, för att allt ska bli riktigt bra.
Tydligt urskiljer jag vad som är bäst att tänka, säga eller göra.
Jag drivs inte av rädsla, av andras förväntningar eller krav.
Här känner jag mig trygg.
Jag kan avgöra när och hur jag ska agera.


NÅGRA RÅD

När du når in i ditt sanna jag, betrakta och värdera dina tankar, känslor och reaktioner. Avgör om de är lämpliga och fråga dig själv:
1. Har jag några vanor som negativt påverkar mina dagliga handlingar?
2. Hur har dessa vanor förankrats i mig och blivit en del av min personlighet?
3. Hur kan jag börja lösa upp och ersätta mina dåliga vanor?


Ur boken "VAR STARK! Upptäck dina 8 inre krafter" av Anthony Strano som publiceras i april 2013. Beställ genom www.brahmakumaris.se / Bokhandel