Konsten att vara närvarande


Alla upplever vi då och då att våra tankar och vår uppmärksamhet glider bort till en helt annan rymd och verklighet än den vi kroppsligen befinner oss i. Det är en sorts frånvaro i tid och rum utanför vår kontroll. Många av oss kan ibland vara långt borta från vårt eget liv utan att ens vara medvetna om det. Det är som en sorts flykt från vår egen verklighet. Att vara frånvarande är visserligen inget nytt fenomen för det mänskliga medvetandet och definitivt inte heller en ny vana för vår tids generation. Men det verkar som om benägenheten att fly här och nu ökar alltmer på samma sätt som stress, misshandel, relationsproblem och olika nivåer av vrede ökar.

En av orsakerna är att vi nu befinner oss i en ”underhållningens tidsålder”. Vi är omgivna av och jagade av media och en väldig industri som spenderar en enorm mängd tid och energi för att få vår uppmärksamhet. En sofistikerad teknologi där hela världen är öppen för oss har också resulterat i ett sorts ”underhållningens missbruk” som tidigare generationer inte upplevde. Vi har utvecklat en vana att alltid vilja veta vad som händer allt och alla överallt.

Vi har blivit beroende av illusioner! När vi t.ex. ser en ”bra” film går vi helt upp i innehållet, glömmer tid och rum och att det vi ser bara är konstruerad verklighet. Vi vill inte alls vara oberörda betraktare utan vill bli transporterade bort från vår egen begränsade tillvaro. Men det kommer ofta en tid när vi inser att vår ”flykt” från verkligheten hindrar oss att känna inre lugn och lycka. Vår längtan efter något äkta och sant kan bli mycket stark. Då är tiden inne för att börja förstå att vi har en inre värld att upptäcka. Att utforska vårt medvetande blir en spännande upptäcktsresa. Vi lär oss bli fokuserade och koncentrerade på dom vi verkligen är. Vi lär oss bli stilla. Vi har skapat så många falska identiteter inom oss men när vi lär oss bli stilla upptäcker vi ”det sanna jaget”, så olikt våra olika roller och illusioner. Våra rädslor försvinner och därmed också våra behov att bli ”distraherade” hela tiden. Vi upptäcker i vårt nya meditativa tillstånd att det vi sökte utanför oss själva bär vi inom oss själva som den största skatt som finns: en djup allomfattande kärlek