Konsten att skapa nya goda vanor

Livet handlar om att ta vara på varje stund på allra bästa sätt. Då kan vi ta lärdom av det som hänt i det förflutna och bibehålla förhoppningarna inför framtiden. Då kan vi lägga ned energi på att skapa nya goda vanor och märka hur de gamla dåliga vanorna automatiskt upplöses och försvinner.

De flesta av oss har för vana att jämföra oss med andra och det hindrar oss från att uppnå vår fulla potential. Vi blir närsynta och kan inte få en klar bild av syftet med vårt liv. När vi ser andras fel och retar oss på dem hindrar det oss att vara uppmärksamma på vårt inre arbete med att förbättra oss själva. Varför är det svårt att göra sig av med vanan att känna ilska eller sorg när vi inte blir respekterade, vanan att bli arroganta för att dölja bristen på självförtroende, vanan att vilja ha och äga mer än vad vi egentligen behöver för att känna trygghet, vanan att bli avundsjuka när andra lyckas bättre och vanan att behöva andras bekräftelse för att känna självrespekt? En intuitiv visdom djupt inom oss säger att varje människa är unik och innerst inne god. Men de allra flesta av oss har inte kontakt med sitt ”sanna jag” och det är naturligt att vi inte tänker, känner och agerar på samma sätt. Livet blir så mycket lättare om jag kan låta andra vara sig själva som de är just nu och om jag själv kan vara naturlig och ha självrespekt tillsammans med andra.

Det hjälper att tänka att världen är som en scen för livets skådespel där alla har sina olika roller att spela. Så varför inte låta var och en spela sin egen roll medan jag själv koncentrerar mig på min? Det hjälper mig att hålla mig fullt upptagen med att få kontakt med det allra bästa inom mig såsom friden, medkänslan, kärleksfullheten, tålamodet och acceptansen. Vi vet att vi mår bra när vi har positiva tankar och goda önskningar för andra och vi vet hur glada vi blir när vi möts med vänlighet och positivitet.

Att förstå att vi inte kan förändra andra men däremot oss själva och vara ett gott och inspirerande exempel är också till stor hjälp. Vi kan definitivt skapa vanan att byta ut negativa vanor mot positiva. Uppmärksamhet är allt som krävs plus en stark önskan att må bra och få andra att må bra.

Meditera gärna över den Heliga Fransiscus ord: ”Börja med att göra det nödvändiga, därefter det möjliga och du kommer plötsligt att upptäcka att du gör det omöjliga”.

Positiva tankar är vår största inkomstkälla

Det är bra att förstå att sinnet är som en bank där du har ett konto och att dina dagliga tankar automatiskt registreras där. Tankarna som samlas på detta konto blir ditt minne. När vi t.ex. står inför en utmaning ger oss detta minne nödvändig information för vårt handlande. Har du gjort många positiva insättningar upplyser sinnet dig automatiskt om hur bra du lyckades tidigare i liknande situationer. Det påminner dig om hur uppmuntrande och uppskattande människor var och hur det stärkte ditt självförtroende. Detta kommer att hjälpa dig att göra rätt val i din nuvarande situation. Om däremot en mängd negativa tankar satts in på kontot under en lång tid, kommer du att tänka ”Det här klarar jag inte” eller ”Vilken otur jag har – igen!”.

Sinnet är lika effektivt på att skapa positiva som negativa tankar. Positiva tankar leder till positiva känslor och negativa tankar leder till negativa känslor. Vi kan träna oss i att öka vår inkomst av positiva tankar och allt snabbare få tillgång till dem. Här följer några exempel på hur vi kan göra:

Insätt varje dag minst fem positiva tankar på sinnets konto. Vi måste alla uppleva svåra situationer då och då och vi väljer själva hur vi ska hantera dem. Är du motiverad och entusiastisk registreras det i din minnesbank. Då kan du lära dig av dina misstag och gå vidare. Men har du för vana att tänka negativt fastnar du i problemen, förstärker dem och tar med dig de tankarna när du ska sova. Resultatet blir att du känner dig orolig och stressad när du vaknar på morgonen.

Börja dagen med att skapa positiva tankar och påminn dig om dem under dagens lopp. Ge dem ny energi och förstärk dem om och om igen. När det är dags att sova tänk igenom dagen som har gått och notera vad som gick bra och vad du kanske kunde ha gjort bättre. Var generös med att berömma dig själv när du lyckades behålla en positiv attityd. Sätt in stort som smått på ditt minneskonto av positiva tankar. Utveckla din kreativitet med denna övning. Skriv gärna ner dina upplevelser eller gör en spontan målning av dina positiva känslor. Det bor en konstnär i varje själ!

Om ditt sinne skapar otrevliga tankar, håll då inte fast vid dem. Ge dom ingen uppmärksamhet och de kommer att försvinna av sig själva, då de inte får någon näring. Förträng inte olustiga situationer utan tänk istället att de kan ha något att lära dig. Tänk över vilka krafter du kan få hjälp av för att besegra dina olika negativa tankar. Kanske är det tolerans eller acceptans, kanske tålamod eller urskiljningsförmåga. Fokusera inte på hinder på din väg utan var uppmärksam på alla öppningar som finns runtomkring hindren. De är dina vägmärken att hålla utkik på!

Märk hur dina inkomster får dina skulder att försvinna mer och mer. Positiva tankar gör dig lycklig, sinnet blir ljust och lätt och du återfinner din naturliga självrespekt. Gör dina mål i livet tydliga för dig. Samarbeta med ditt sinne genom att vara fokuserad på framgångar och inte på misstag. Men påminn dig också om att misstagen vi begår har något att lära oss och de gör oss mer erfarna.

Glöm aldrig att positiva tankar har en enorm genomslagskraft därför att de är baserade på kärlek. Och kärlek är den största av alla krafter.