FÖRSONING

Världen idag är i överhängande behov av människors förmåga att anpassa sig till varandra. Vi har alltför länge levt med negativa känslor, med långvarig global förbittring på alla nivåer. Att anpassa sig genom försoning betyder att vi kan sätta oss in i andras situation och vara där en stund. Det innebär att vi utvecklar vår förmåga till empati, vår förmåga att förstå varandras upplevelse av livet. Det innebär att vara lyhörd för andra och inte alltid ha sin egen synvinkel som referenspunkt. För att kunna anpassa sig till alla olikheter måste vi först nå ett tillstånd av opartiskhet och inre frid. Det är grunden till försoning. Från denna position kan vi bygga en bro av förståelse, sätta punkt, förlåta och uppskatta allt.

NÅGRA RIKTLINJER
Använd följande strategier som brobyggare för att stärka kommunikation och empati – så nödvändiga för enighet – och för att undvika den alltför vanliga känslan av isolering:
1. ”Jag upprätthåller en önskan om enighet, harmoni och balans.” Dessa   ideal förverkligar jag i livet.
2. ”Jag fortsätter att vara i kontakt med mina ursprungliga rötter” – det hjälper mig att besegra egot och beroenden, som splittrar helheten.
3. ”Jag kommer att gå varsamt fram” – detta öppnar vägen till försoning.

Var medveten om att människors oenighet skapar deras sårbarhet. Allting – relationer, uppgifter, mål – blir alltmer skört med större benägenhet att gå i kras. Det blir extra viktigt att vi följer den tredje riktlinjen ovan och går varsamt fram i våra relationer med andra.
För att effektivt bygga upp kraften anpassning och för att passa in, behöver vi bibehålla ett lättsamt och fridfullt sinnelag och uppskatta samspelet med andra för att uppfylla våra dagliga uppgifter.

MEDITATION
Jag sitter stilla och vänder mig inåt.
Föreställer mig hur jag når mina innersta rötter, den energi som är själens själva kärna.
Varsamt läker jag alla sår, löser upp förbittring och negativa känslor jag har samlat på mig.
Detta gör att jag känner mig lätt; det befriar mig från bördan av vrede och känslor av orättvisa.
I denna lätthet har jag klarheten att hitta alternativ.
Jag slutar räkna andras och egna misstag och fel.
Jag skapar en ny medvetenhet, som hjälper mig att hantera livet.

Ur boken "VAR STARK! Upptäck dina andliga krafter" av Anthony Strano som publiceras i april 2013. Beställ genom www.brahmakumaris.se/Bokhandel