Att hålla Mandelas anda vid livDen 13 december hölls en konversation över internet som PeaceJam's One Billion Acts of Peace campaign var värd för via Google+ Hangouts On Air mellan Dalai Lama och Ärkebiskop Desmond Tutu under ledning av CNN:s Anderson Cooper. Deltog gjorde också Pastor Mpho Andrea Tutu, Irlands tidigare president Mary Robinson och Sir Richard Branson. Alla har de arbetat nära Nelson Mandela och beundrat honom i många år.

Nelson Mandela's mest framstående karatärsdrag

Ärkebiskop Destmond Tutus uppfattning är att den våg av kärlek och beundran som kommit från folket i Sydafrika i samband med Nelson Mandelas bortgång i själva verket var ett sätt att säga: ”Det här var en människa som verkligen brydde sig om. Han brydde sig om oss.” Han hindrade att landet gick upp i lågor genom sin enastående storsinthet, i vilken han manade folket till förlåtelse och försoning. Det berodde på hans medkänsla och förmåga att bry sig om andra människor.

Pastor Mpho Andrea Tutu, (dotter till Ärkebiskop Destmond Tutu) sa att det som gjorde störst intryck på henne var hans ödmjukhet. Att han förde sig med stor värdighet och mod, men att han samtidigt hade ett underbart personligt sätt med människor omkring sig. Han gjorde aldrig någon stor sak av sig själv. Han var en mycket älskvärd, snäll och vänlig människa.

Att förlåta dem som hade förtryckt och fängslat honom under 27 år, var kommer en sådan förmåga att förlåta ifrån?

Dalai Lama svarade att vi uppmuntras tidigt till att känna kärlek genom den kärlek och omsorg vi får främst genom vår mamma när vi kommer till världen. Mandela hade dessutom en tro som han praktiserade. I den politiska kampen bar han med sig inre värden i formen av en djup övertygelse. Detsamma gällde Mahatma Gandhi, en djupt troende person och samtidigt en frihetskämpe. Biskop Destmond Tutus styrka kommer också från en inre övertygelse. Mahatma Gandhi ledde en frihetskamp i vilken han använde icke-våldsprincipen. Martin Luther King och Nelson Mandela följde hans mönster genom att strikt följa samma icke-våldsprincip.

Archbishop Destmond Tutu sa att det var hans omtanke och djupa aktning för andra människor. För honom hade din sociala position inget att göra med vem du var. Hans inställning var att var och en av oss har ett gränslöst värde inför Gud. Om du åt en måltid med honom vid en statlig bankett hände det nästan alltid att han besökte köket för att tacka personalen för vad de gjort.

Dalai Lama lyfte fram hur beundran för med sig ett ansvar

Nu, när Nelson Mandela har gått bort och jag är hans stora beundrare så har jag ett ansvar. Nu måste vi som beundrar honom följa hans anda och hans tro på icke-våldsprincipen, och stöjda den kontinuerligt. Det är ett moraliskt ansvar som vi nu måste acceptera, Vi måste ta hand om dessa värderingar och aktivt stödja dem. Oavsett om personen lever eller inte borde andan hållas vid liv. Och nte bara för vår egen generation men också att överlämna den till kommande generationer. Vi har känt sorg över att ha förlorat Nelson Mandela, men nu är denna sorg inte längre till någon nytta. Nu måste denna sorg transformeras till viljestyrka och målmedvetenhet!

Vad känner du är det viktigaste att föra vidare ur det arv som Mandela lämnade efter sig?

Irlands tidigare president Mary Robinson:
Vi älskade och beundrade honom för hans värderingar och det faktum att han levde i enlighet med dessa värderingar. När jag inbjöds av Richard Branson till Sydafrika i maj 2007 var det för att sitta tillsammans med Nelson Mandela och lyssna till hur ”The Elders” skapades. Jag kan fortfarande höra denna starka röst som bad oss att:
  • säga våra meningar mot orättvisor
  • att försöka läka och hela gamla konflikter
  • att nå ut till dem som är mest åsidosatta, särkilt unga människor. Han repeterade det ”särskilt unga människor”
Det var en sådan otrolig kraft i vad han sa. Det fick oss att känna oss mycket ödmjuka, men samtidigt blev vi också laddade med kraft att bära ansvar, för att kunna göra vad som behövs. Vi brukade sedan träffas igen, under följande år på hans födelsedag i juli. Det var så roligt för han hade mycket humor, men han var samtidigt mycket seriös och tog rättvisa på stort allvar.

Sir Richard Branson, som arbetade med Nelson Mandela med att skapa denna ideella humanitära grupp ”The Elders”:
Jag tror att Mandelas tanke med att skapa ”The Elders” var att försäkra sig om att hans livsgärning inte skulle gå till spillo. Att en grupp bestående av underbara kvinnor och män med hög moralisk auktoritet, skulle ta stafettpinnen och säga sina meningar om globala problem där kanske svåra saker måste sägas och att kunna gripa in i konflikter. Min förhoppning är att hans arbete skall kunna forttsätta genom The Elders.

Hur kan vi hålla Mandelas anda levande på platser som Afghanistan?
(En 13-årig student från Afganisthan ställde en fråga via Internet)
Dalai Lama: När människor möter hinder använder de ofta tvång. Du kan kanske kontrollera människor fysiskt, genom vrede och våld, men du kan aldrig kontrollera vad de känner och tänker. För bestående lösningar krävs en förändring i människors tankar och känslor, och för att lyckas med det behövs icke-våldsprincipen och medkännade. Då kan hat med tiden bytas ut mot kärlek. Det är i de svåra situationerna som betydelsen av att praktisera förlåtelse blir avgörande. De våldsamma situationerna är ögonblicken då vi måste använda oss av förlåtelse. När saker inte är svåra är det aldrig fråga om förlåtelse, då är det bara ord. För att lyckas måste jag ge mig tid att begrunda innebörden i dessa värderingar. Jag måste uppskatta dess värde. Då förändrar du atmosfären och bygger upp en ny. Då kommer de starka känslorna av att vilja ta revanch att ebba ut. Du kommer att behöva tålamod och självförtroende. Medkänsla skapar verkligen inre styrka och självförtroende. Det är själva grunden till viljekraft.

Hur var det möjligt att lyssna till hemska brott och samtidigt förlåta?
Sannings- och försoningskommissionen” bildades i Sydafrika vid avskaffandet av apartheid Personer som ansåg sig ha varit offer för våld fick tala inför kommissionen och personer som begått våldshandlingar fick ge vittnesmål och be om amnesti. Kommissionen leddes av ärkebiskop Desmond Tutu. Han satt dag efter dag och lyssnade till förnedringar som de svarta i Sydafrika hade utsatts för under generationer. Han hörde erkännanden av hemska brott begågna av regeringstjänstemän och säkerhetspersonal vid en kommission som framförallt handlade om förlåtelse. Han fick frågan hur det varit möjligt för honom att höra om alla hemska brott och samtidigt förlåta.

Ärkebiskop Destmond Tutu: Jag behövde inte förlåta särskilt mycket, jag ledde bara kommissionen. Det var folket som förlät. Det var fantastiskt, det fick mig att känna mig så ödmjuk. Där var alla slags människor, inte bara svarta som förlät och vita som begått brott. Där var föräldrarna till Amy Biehl, en ameriskansk anti-apartheid aktivist som mördats brutalt i Cape Town. Hennes föräldrar stödde amnesti för de som hade mördat deras barn. Jag sa många gånger när en session var över ”Låt oss vara i stillhet en liten stund därför vi sitter på helig mark. Vi borde ta av oss skorna.” Människor kan vara enastående! Otroligt ädla. När du hörde vidrigheterna som hade begåtts och sedan såg hur medlemmarna i familjen till någon som mördats brutalt inte bara var beredda att skaka händer med förrövaren, men att omfamna honom, så var det ofattbart. Då måste du bara inse hur fantastiskt ädel den mänskliga anden kan vara. Det är en ädelhet som vi alla har och det är därför som Madiba högaktas runt om i världen. Vi dras till godhet. Det är därför människor dras till Dalai Lama och han kunde fylla Central Park!

Resumé av Lotta Arbman