Att bli bekymmersfri


Andlig kunskap är till för att göra anden lätt och för att skapa god anda. När jag uppfattar att jag är ande, en medveten,  levande, god energi, då kan jag förstå att andra också är det. Gamla oförätter blir ointressant, förlorar sin makt över mig och slutar att dra i mina tankar. Då kan jag gå vidare och öppna nya dörrar både för mig själv och för andra. Det är frihet. En andlig upplevelse är lätt att få, är bara en tanke bort. Det handlar inte om rätt och fel, men om att vara sann, att vara äkta. Den som är äkta blir inte färgad av rätt eller fel, bra eller dåligt. Den är inte upptagen med att kontrollera vad andra gör eller att rätta till det som inte är OK. När jag är äkta talar mitt ansikte och mina handlingar sitt eget tydliga språk. Alla känner igen det som är sant. Det behöver inte försvaras. Den som uppskattar den andliga upplevelsen vill återvända till den igen och igen. Den andliga upplevelsen är att beröra det som är sant, det skapar klarhet inifrån och allting ställs tillrätta. Jag ser plötsligt mig själv klart i min inre spegel. Jag behöver inte ändra på världen utanför, jag behöver låta min inre värld komma i ordning igen. Den moraliserande, dömande, rättskipande sidan hos mig själv kan befrias från sitt tunga uppdrag och få bli ett bekymersfritt barn igen. Det är frihet.

Av Lotta Arbman