Tänk om!En gammal saga från Indien beskriver historien om en drottning som tappat bort sitt mest värdefulla halsband. I förskräckelse vänder hon upp och ned på hela riket och engagerar alla sina tjänare i sökandet efter det ovärderliga smycket. Det visar sig till sist att halsbandet hela tiden hängt runt hennes egen hals, men hon upptäcker det först när hon ser sig själv i spegeln.

Det är en tydlig illustration av hur lugn och sinnesro är vår mest värdefulla egendom och att den finns på insidan, inte som ett resultat av yttre prestationer. I meditation återbesöker jag detta minne för att väcka upplevelsen på nytt, och låta den ta plats. Jag upptäcker att sinnesro är ett grundläggande, medfött tillstånd, även om det med tiden har blivit dolt av andra intryck. Jag upptäcker det när jag ser mig själv i den inre spegeln av stillhet.

För att odla denna upplevelse i min vardag måste jag tänka om. Jag måste märka upprepningen av gamla tankar, tankar som inte leder någon vart, och tänka om, tänka nytt. Jag kan inte fortsätta i samma hjulspår och vänta mig nya resultat. Det handlar inte om att tänka något jag aldrig tänkt förut, men att vända på tanken, att tänka om. Min djupa vana kan vara en rastlös impuls, oron över att inte vara till nytta, att slösa bort min tid. Tänk om, vänd på tanken. Lugn kommer först och ur lugn föds bra handlingar, handlingar som sprider lugn och ro i atmosfären. Lugn är min mest dyrbara egendom. Sinnesro är min inre tillgång, min rättighet som jag nu aktivt måste återkräva. Jag återskapar sinnesro genom att tänka om. Även om det inte känns i hjärtat, tänk tanken, om och om igen. Jag är en fridfull varelse, en lugn själ.

När jag acceptera mitt ansvar som regent i mitt eget inre rike slutar jag att söka orsaker utanför mig själv. Jag har länge levt i exil och sett mitt kungadöme härjas av svaga tankar. Jag ombeds nu att återvända och för det behöver jag tänka om. Min värdighet och integritet kommer tillbaka när jag vänder uppmärksamheten inåt, ser mig själv i spegeln och tänker om.

Reflektioner av Lotta Arbman, aktiv på Brahma Kumaris meditationsskola i Stockholm