Att ta hand om sig själv är ofta en mycket oglamorös sakDet är att göra en excel-översikt över dina skulder, tvinga dig till en morgonrutin, laga några hälsosamma måltider och inte längre fly från dina problem och kalla distraktionen för en lösning.

Det handlar ofta om att ta itu med det mest motbjudande du behöver göra, som att svetta dig igenom ännu ett träningspass, eller säga till en negativ vän att du inte vill träffas mer, eller skaffa ett extraknäck för att kunna öppna ett sparkonto. Eller att lista ut hur du ska kunna acceptera dig själv så att du inte är konstant utmattad av att du försöker vara allting, hela tiden och därefter bli tvungen att ta paus från livet för att göra något så grundläggande som att hälla lite olja i ett varmbad, läsa en veckotidning och stänga av telefonen resten av dagen.


En värld där det behöver bli trendigt att ta hand om sig själv är en sjuk värld.  Vi borde inte behöva söka vår tillflykt i att ta hand om oss själva för att vi är så helt utmattade och behöver en frist från vårt eget obevekliga inre tryck.

Sann omsorg är inte saltbad och chokladkakor, utan att göra valet att bygga ett liv som du inte regelbundet måste fly ifrån.


-Brianna Wiest

Är du en utomjording?


Känner du dig ibland främmande inför världen omkring dig, att du inte passar in någonstans?
Arbetar du hårt för att ta reda på vad din roll i livet är, strävar du efter att bli någon som sticker ut från mängden?
Den goda nyheten är: Du kan sluta med det hårda arbetet, eftersom du ÄR en utomjording! Och du behöver inte en roll för att vara någon!

Ingen av oss hör hemma här, vi är alla gäster. Gäster på besök är lätta eftersom de inte känner att de har rättigheter och ägande över de platser de besöker. De oroar sig inte för detaljer, men behandlar allt med respekt och tacksamhet och går lätt vidare när det är dags att gå vidare. Detta är vårt ursprungliga förhållande till den fysiska världen och om vi vaknar upp igen till denna medvetenhet kommer vi att trassla ur oss från många komplikationer och återställa harmonin.

Jag behöver inte en specifik roll för att "bli någon", jag kom redan som en unik varelse. Jag kommer alltid att vara jag. Det gläder mig att få spela många olika roller i livets resa. Det är först när jag blir bunden till roller och tänker att det här är vad jag är, som problem börjar. När min känsla av egenvärde är beroende av roller och positioner blir livet ett allvarligt spel och jag blir sårbar, i händerna på omständigheter och andra människors handlingar.

Så låt oss omfamna det faktum att vi alla är utomjordingar, gäster och förvaltare. Vi får världen i förtroende att förvalta för att ge vidare till andra besökare, det är en lek vi leker med kärlek och lättsamhet. Vi behöver inte ta från världen för att bli något, vi är redan vackra levande varelser med medfödda egenskaperna som frid, kärlek och lycka. Låt oss vakna upp till detta medvetande. Det är trevligt att vara utomjording!

MIN INSTÄLLNING AVGÖR ALLT

Nyckeln till verklig, beständig inre lycka ligger i min egen inställning, hur jag väljer att förhålla mig. Det handlar om att transformera en negativt attityd till en positiv attityd genom att ha goda önskningar, oavsett vad. När jag har en negativ inställning är det främst av allt jag själv som lider. Om jag har onödiga tankar och känner kritik eller oro, hur kan jag då bidra? Så först och främst behöver jag iaktta mig själv: Bär jag runt på en inre konflikt? Det är viktigt att kunna urskilja mellan rätt och fel, att vara klar över vad som är till nytta eller till skada. Om någon begår ett misstag så kan jag se det, men att behålla någon annans svaghet i mitt hjärta är ett stort misstag. För att hålla mitt hjärta rent oavsett vem jag möter behöver jag öva upp min välvilja och ha goda önskningar. Jag kommer ta emot välvilja och samarbete när andra känner av min inställning. Ett rent hjärta skapar klarhet också i tanken.

Ödmjukhet är storhet


Ödmjukhet är inte att nedvärdera sig själv, utan det är förmågan att känna igen och kunna buga sig inför andras storhet med en sann uppskattning. Ödmjukhet kommer fram när jag respekterar mig själv, inte för mina roller eller prestationer utan för vad jag är innerst inne: ett välvilligt fredligt jag, som inte är beroende av godkännande från andra. Ödmjukhet blir en sköld som skyddar mig från att känna mig upprörd eller hotad, när jag kritiseras eller ifrågasätts. Med självrespekt och ödmjukhet är det uppenbart att jag kan göra misstag som alla andra och att jag har råd att be om ursäkt. När jag är säker på insidan behöver jag ingen ego-väktare för att försvara mig och slå tillbaka. Jag tar inte mig själv på stort allvar. Jag är lätt om hjärtat, eftersom ödmjukhet skyddar mitt hjärta med fred och tolerans och låter det växa till att omfatta alla precis som de är. Jag känner mig förbunden med allt levande och min förmåga att bry mig om och stödja många andra utvecklas. Så här skapas sanna ledare. Det handlar inte om att lämna ett intryck på andra, utan om att tjäna ett syfte högre än mig själv och istället låta dygder röra vid andras hjärtan.

Hur utvecklar man ödmjukhet?

Utveckla självrespekt. Upptäck, erkänn och respektera vem du är inners inne, ur ett andligt perspektiv. Upptäck det jag som finns bakom dina dagliga roller, bakom ditt ansikte, det levande medvetande som har potential till stor godhet. Ta dig tid till att reflektera, sakta ner tankens hastighet. Gå ut i naturen och upplev tystnad, upplev känslan av evighet och knyt an till det du värderar högt i livet.

Återskapa Harmoni
När jag avstår från ovanan att lägga märke till svagheter börjar jag känna igen det verkliga värdet hos andra och hos mig själv. Med ödmjukhet känner jag respekt för andras kvaliteter och det blir som olja i maskineriet som för disharmoni och obalans tillbaka till harmoni. Endast en djup förändring i mitt hjärta kan ändra handlingar och vanor. Det finns en direkt koppling mellan medvetande, handlingar, relationer och de fysiska elementen. När jag förändras, förändras världen.

Andlighet = Självinsikt


När jag känner igen att jag är ande, den eviga livsenergin som spelar min roll genom min kropp, kommer alla de spridda delarna av mitt liv att falla på plats igen och jag börjar uppfatta ett större sammanhang. Jag inser att jag är förbunden med allt levande, och att varje liv har en viktig roll att spela. Ödmjukhet och vördnad väcks i mitt hjärta och icke-våld blir min vägledande stjärna. Frid är min sanning och varje avvikelse från frid är en avvikelse från min sanning. Jag börjar min resa för att återupprätta fred i mitt inre rike.

Övervinn Oro


Oro kommer när jag upplever att jag är i en osäker position. När jag känner mig hotad och börjar oroa mig, börjar mitt sinne skapa skräckscenarier och producera många tankar i hög hastighet. Detta i ett försök att vara före händelser, få kontroll och hitta lösningar eller förstå hur jag ska skydda mig själv och/eller andra. Men det fungerar inte riktigt. Varför?

Oro skapar en storm av negativa tankar som slösar min energi, gör mina tankar oklara och gör mig svag. Min förmåga att urskilja minskar när jag oroar mig och tankens höga hastighet är som att köra bil för fort, jag har mycket lite kontroll. En felbedömning och olyckan är framme. Jag är ett lätt byte för fantasier, missförstånd, förhastade slutsatser, som ofta följs av anklagelser. Jag drar till mig negativitet istället för en lösning.

Andliga principer för att övervinna oro:

1. Inse: Oro är en ovana. Vanor kan ändras, men det tar tid, så jag behöver beslutsamhet, tålamod och vänlighet i relation till mig själv.
2. Acceptera: Jag har inte kontroll över yttre situationer. Avlägsna bördan genom att ge situationen till Gud, Universum, livet eller vad jag väljer att kalla en kraft som är större än mig själv.
3. Kom ihåg: Frid är min innersta kvalitet. Prata med mig själv för att väcka upplevelsen: "Jag är en fridfull, fredlig människa, lugn är min djupaste egendom."
4. Frigör mig själv: Se situationen som en del av ett drama där alla inblandade spelar sin roll, helt enligt manus.
5. Ha förtroende: Rena tankar och goda önskningar innehåller mycket andlig kraft, har en harmoniserande effekt och sätter mig i en position av styrka och generositet.

Jag förflyttar mig från en position av rädsla och svaghet till en positiv inre kraft, från vilken jag kan bidra, även om allt jag kan göra ibland är att ha goda önskningar. Men goda önskningar kan förvandla fiender till vänner.

Bild och reflektioner Lotta Arbman