Andlighet i vardagen

Att vara andlig handlar om att veta hur vi bäst ska leva våra liv. Genom den insikten kommer lyckan in i livet. Sann andlighet handlar inte om dyrkan eller ritualer. Det är en positiv inställning till oss själva och andra , som gör livet till ett nöje istället för en kamp. Allt vi behöver för ett lyckligt liv kan vara en tillfredsställande relation och en känsla av meningsfullhet. Vår lycka är inte beroende av något eller någon utanför oss själva utan kommer inifrån. Materiell lycka gör oss varken lyckliga eller olyckliga. Det är meningslöst att bara söka i den yttre världen för att uppnå lycka utan att först ha undersökt våra personliga värderingar och vår attityd till livet. Lycka uppnås inte genom att bara hoppas på det bästa. Det finns inga genvägar till lycka. Ingen annan och ingenting utanför oss själva kan skapa en känsla av välbefinnande som varar. Att skapa detta är vårt eget ansvar. Den materiella världen kan bidra till vår lycka, vägleda och inspirera oss men ytterst blir livet vår egen skapelse.

Att utforska vårt inre djup får oss att förstå vilka vi är. Med den förståelsen börjar vi skapa det liv vi önskar oss. Utan den förståelsen kan vi inte befria oss från kriser.

I dagens värld verkar det finnas en kris, en hopplöshet eller en besvikelse runt varje hörn. Men livet är så mycket mer än att bara överleva eller övervinna hinder på vår väg. Livet är en glädjefylld upplevelse av kärlek och mening.

När det gäller dåliga vanor: ge aldrig efter för dem för då förlorar du din värdighet
När det gäller dig själv: ge aldrig upp för då missar du ditt öde
När det gäller andra: ge aldrig ditt sämsta för då utvecklar du aldrig ditt bästa
Ordspråket: ”Det du ger får du ta emot”
Lektionen: Bara ge ditt bästa!

Ur boken "Upptäck andlighet" av Anthony Strano. 
Beställ genom www.brahmakumaris.se / Bokhandel