En atmosfär som gör gott

Vi vet numera att allt i universum ständigt pulserar. Det är kanske lätt att förstå att blommor och växter vibrerar av energi men även stolen jag sitter i, tekoppen i min hand och bordet framför mig är vibrerande energi. Ljuset från lampan, TV-apparaten och allt som omger mig utstrålar energi. Är vi medvetna om hur dessa energifrekvenser påverkar oss?

När vi går in i en kyrka, ett tempel eller en moské kommer vi lätt in i en skön sinnesstämning tack vare stillheten och tystnaden som skapats där under århundraden. Vilken stor kontrast vi upplever när vi kommer in i en galleria fylld med människor, musik, affärer, restauranger etc.! Där tar det inte lång tid förrän vi känner oss ganska utmattade.

Vibrationer oss människor emellan är som outsagda ord som antingen attraherar oss, stöter bort oss eller gör oss likgiltiga. Om vi inte kan urskilja vilka människor vi mår bra av att vara tillsammans med och vilka vi helst bör undvika, kan vi bli offer för olika sorters energier som stör vårt tillstånd och gör livet svårare. Om vi kunde se alla energivågor som ständigt passerar genom luften och rymden och genom våra egna kroppar, skulle vi bli förundrade och förfärade. De påverkar definitivt både vår fysiska och mentala hälsa. Man kan också undra om inte den ökade frekvensen av vrede och våld i världen är orsakad av alla elektromagnetiska vågor från bl.a. våra mobiltelefoner.

Eftersom tankar har sin grund i attityder, känslor och personlighet, i vår självrespekt eller brist på självrespekt, i vår förnöjsamhet eller brist på förnöjsamhet, är det lätt förstå att våra tankar är som frön till den energi vi utstrålar. Tänker vi positiva tankar ger vi ut positiva vibrationer och tänker vi negativa tankar ger vi ut negativa vibrationer av energi. Med våra tankar, goda eller dåliga, skapar vi en fredlig värld eller en värld i kaos. Negativa tankar av avundsjuka, hämnd etc. är en form av våld som andra kan plocka upp medvetet eller omedvetet. Varje tanke har sin egen frekvens. När vi i meditation medvetet skapar goda och kärleksfulla tankar påverkar de inte bara oss själva och vår omgivning utan de går också ut i världen som en välgörande vibration av positiv och helande energi.

Det kräver motivation och tid för själen att skapa den rätta vibrationen i tankarna, precis som det tar tid att lära sig spela på ett musikinstrument. Om vi i lugn och ro regelbundet tränar oss i denna konst, kommer vi förr eller senare att skapa de vibrationer som skapar den inre och yttre verklighet vi längtar efter.

Den allra högsta frekvensen av energi är den andliga vibration vi skapar i djup meditation. Den är samtidigt mycket kraftfull och extremt subtil. Det är vibrationen från ett rent hjärta, från positiva och kärleksfulla tankar. Målet för människor på en andlig väg är att höja frekvensen av andlig energi genom förbindelse med den högsta gudomliga energikällan.

Det räcker alltså inte med att bara undvika negativa vibrationer. Vi behöver medvetet skapa vågor av positivitet och frid. När vi är fokuserade på denna mest upphöjda energinivå, kan vi tillsammans skapa en symfoni av gudomliga vibrationer som kan förändra världen.


Från boken ”It´s Time – Soul journey & Personal Development” av Aruna Ladva