Förlåtelse och läkning


Förlåtelse betyder olika saker för olika människor. Det är djupt personligt, ofta privat och inte alls det lätta val som många tror. Att förlåta är ofta svårt, kostar på, gör ont, men har en transformerande effekt.

Förlåtelse måste vara ett val, man kan inte förvänta sig att andra skall kunna förlåta, det vore att göra dem till offer igen. Förlåtelse är en resa, inte ett mål, dvs det är sällan fråga om en bestämd händelse eller en storsint gest igensvar till en isolerad handling. Ofta handlar det om relationer som har brutits ned på grund av ett utbyte som pågått länge.

Förlåtelse anses ofta vara en inre process genom vilken man lyckas att göra sig av med förbittring eller vrede gentemot en annan människa, och att avstå från att avkräva straff. Men förlåtelse hindrar inte rättvisa. 

Förlåtelse är en användbar förmåga, som kan befria människor som har blivit sårade, frigöra dem från bandet till de som har gjort dem illa. Det handlar om att acceptans och att gå vidare. Att ge upp alla hopp om ett bättre förflutet. Det är en handling som läker jaget snarare än en vänlig handling gentemot den som har sårat dig.

Förlåtelse ursäktar inte handlingen. Det är en gåva från en individ till en annan. Det är därför diskutabelt om institutioner, regeringar eller tjänstemän verkligen kan förlåtas. När det gäller extrema omständigheter kan det vara möjligt att förlåta människan för handlingen, men själva handlingen förblir oförlåtlig.

Andrea LeBlanc, från organisationen September 11th Families and Peaceful Tomorrows, och vars man omkom när det andra planet flög in i World Trade Center, skrev till mig: "Det finns inga ord som kan lindra sorgen hos offrens familjer". Men hon skrev vidare att kanske är också gärningsmännen offer - "kanske offer för det samhälle som vi bär ansvar för".

Att förlåta handlar inte om att ursäkta handlingen, inte heller nödvändigtvis om att förstå "varför", men snarare en djup insikt om hur allt liv är sammakopplat, det man i Afrika kallar Ubuntu - att min mänsklighet är oupplösligt förbunden med din.

Av Marina Cantacuzino, journalist, grundare och VD för "The Forgiveness Project" som utforskar förlåtelse och försoning genom människors verkliga berättelser, och som stödjer alternativ till våld och revanch.