Principer för bra ledarskap


Istället för att tänka att du är en ledare ha inställningen att du är ett instrument.  Din uppgift är att tjäna uppgiften och tjäna gruppen som du leder. Det är är inte sant att resultatet är ditt ansvar, allt står inte och faller med dig. Att vara ledare är en roll bland många olika roller som krävs för att genomföra en uppgift. Samla kraft genom tanken att du är ett instrument, tillsammans med andra, för att genomföra en uppgift och gör vad som krävs. Några önskar sig en viktig roll för att bekräfta sin egen betydelse. Att söka bekräftelse genom genom sin position och sina handlingar är som att äta omogen frukt. Det är lätt att få ont i magen. Vi får alltid frukten av våra handlingar, men frukten som tillåts mogna genom tålamod är mycket söt.

Om vi gör något uppskattat belönas vi kanske med lite mer respekt, lite högre ställning eller lite mer pengar. Det räcker för att öka självkänslan en smula, men leder ofta till beroende av bekräftelse från andra. Självrespekt gör däremot att du inte har förväntningar på andra utan accepterar och respekterar andra för vad de är, och att du anpassar planerna efter de verkliga resurserna. Du behöver göra dig av med svagheter som du bär inom dig för att utveckla din självrespekt. Du behöver vara självständig och oberoende av vad andra säger och har särskild nytta av två inre krafter: tolerans och urkiljningsförmåga. Somliga säger att de har fått lov att tolerera så mycket. Vad de egentligen säger är att de inte har klarat att tolerera.  När det finns toleranskraft kan svårigheter inte skada oss, utan gör oss mer erfarna och starkare. Mänsklig svaghet yttrar sig i övermod eller rädsla när svåra situationer uppstår. Urskiljningsförmågan behöver vara mycket skarp. På samma vis som sakkunnighet krävs för att värdera ädla stenar behövs rätt urskiljningsförmåg för att snabbt fatta ett klokt beslut. Avstå från att döma andra men bedöm din egna val. Tänk inte över vad andra gör utan var medveten om att andra kommer att ta efter det du gör. Använd bokstaven v för ”visdom” och inte för ”varför?”

Reflektioner av Lotta Arbman baserat på en föreläsning av Dadi Janki, 98 årig andlig ledare.